GDPR

 

ALLMÄNT Vi på IC Workshop Service AB respekterar integritet och rätten att ha kontroll över sina personuppgifter. Vi kommer därför att vara öppna med vilka data vi samlar in och varför, och denna data kommer givetvis skyddas. I denna integritetspolicy beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över era egna uppgifter, samt hur du kan kontakta oss. Denna personuppgiftspolicy gäller när du använder webbsidor och/eller tjänster som ägs och/eller administreras av IC Workshop Service AB. IC Workshop Service AB är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning. Denna policy ingår även i alla av IC Workshop Service AB bilagor.

 

PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN IC Workshop Service AB inhämtar uppgifterna i första hand direkt från er som kund. Exempel på personuppgifter vi samlar in är ert namn, kontaktuppgifter till er såsom telefonnummer, e-postadress och fysisk adress. IC Workshop Service AB kan komma att uppdatera era uppgifter från andra offentliga register, såsom www.allabolag.se, om det är nödvändigt för att upprätthålla god registervård. IC Workshop Service AB registrerar personuppgifter i samband med:

– Anmälan till en tjänst som erbjuds via de olika plattformar som IC Workshop Service AB erbjuder.

–  När ni fyller i e-postadress eller telefonnummer på webbplatsen.

– Om du kontaktar oss via e-post, telefon, våra webbplatser eller sociala medier.

– Ert besök på våra webbplatser, inklusive, men inte begränsat till trafikdata, platsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata samt t.ex. den IP-adress, typ av enhet, operativsystem och webbläsare typ som används för besöket.

 

INSAMLING MED SAMTYCKE Genom att ni klickar på knappen ”Godkänn”, godkänner du att de personuppgifter får användas i marknadsföringssyfte för den tjänst som exponeras i anslutning till där ni ombeds fylla i era personuppgifter. Du godkänner även att IC Workshop Service AB  får lägga en så kallad tredjeparts-cookie på er dator. Denna cookie kommer att följa er i syfte att underlätta er upplevelse genom att tex komma ihåg era val som du har angett på hemsidan, som till exempel komma ihåg inloggning. Det används även i säkerhetssyfte där vi kan se ifall besökaren med cookie är en riktig människa som besöker.

 

HUR VI ANVÄNDER INSAMLAD INFORMATION IC Workshop Service AB behandlar personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamling tidpunkten:

– För att fullgöra beställningar av tjänster via en av de plattformar som erbjuds av IC Workshop Service AB.

– Möjliggöra god kundservice, som att hantera era förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information som du har begärt i exempelvis nyhetsbrev.

– För att kunna administrera kundprofiler samt marknadsundersökningar.

– För att skicka er information om du har en aktiv kundrelation med oss.

– För att skicka viktiga meddelanden som kommunikation om förändringar i våra villkor och policyer.

 

OM COOKIES När ni använder vår webbplats kan det hända att personuppgifter samlas in via exempelvis cookies. Detta görs dock endast via ett separat samtycke. Då lagras informationen om er användning. Det kan vara teknisk information om er enhet och internetuppkoppling såsom operativsystem, webbläsarversion, IP-adress, cookies och unika identifierare.

 

RÄTTSLIG GRUND OCH LAGRING AV PERSONUPPGIFTER När du lämnar uppgifter till IC Workshop Service AB ger du er tillåtelse att IC Workshop Service AB registrerar och lagrar uppgifter om vad du inhandlar. Som legal grund för behandling kommer IC Workshop Service AB att hänvisa till uppfyllande av avtal, rättslig förpliktelse, berättigat intresse eller samtycke. Om IC Workshop Service AB använder sig av berättigat intresse som grund, kommer det endast att göras i syften som angetts ovan. Observera att du kan när som helst återkalla ert samtycke genom att kontakta oss, för kontaktuppgifter se rubriken “Så kontaktar du oss” nedan. Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. IC Workshop Service AB kommer att lagra era personuppgifter så länge du är kund hos oss. Viss information kan behållas längre då det krävs på grund av andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

 

ERA RÄTTIGHETER OCH VAL Du har rättigheter när det gäller era personuppgifter, och du har möjlighet att påverka er information och vad som sparas. IC Workshop Service AB  kommer på eget eller kundens initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan även närsomhelst begära att era uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss. För kontaktvägar se rubriken “Kontakta oss”. Om du anser att era rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta IC Workshop Service AB.

 

HÄR KONTAKTAR DU OSS

info@workshopservice.se