Montage

Montage

Behöver ni hjälp med att nyttja era m3 bättre eller behöver ni få ordning på ert lager? Det finns många anledningar till att titta på ett pallställ.

Lager i olika verksamheter ser väldigt olika ut, men med pallställ löser det de flesta problem och med ett brett utbud av tillbehör och en stor möjlighet anpassning kan ni på enkelt skapa ett funktionellt och rationellt lager. Tillsammans med ett bra och tydligt märksystem så blir det enkelt att få ordning och reda samt bra struktur.

Kombinationsmöjligheterna med pallställ skapar praktiska lösningar för lagerhantering av alla behov. Pallar kan hanteras kortsides (vanligast vid buffertlagring), eller långsides, (vanligt förekommande vid plockning från pall). Pallställ kan användas i alla typer av lager inom olika branscher exempelvis industri och e-handel.

Montage av pallställ
Service av pallställ

Boka tekniker