Service av värmepumpar

Service av värmepumpar

En värmepumps effekt minskar med tiden, men med en grundlig service av din värmepump kan du få ut samma effekt som om värmepumpen vore ny. Workshop service utför service på värmepumpar (luft/luft) samt reparerar trasiga värmepumpar. Med service kan du få ut mer av din värmepump på längre sikt. Genom att värmepumpen ger en bättre effekt och håller längre, ökar du den totala besparingen från värmepumpen. Servicen utförs av våra duktiga servicetekniker som är experter inom området. Våra tekniker vet vad de ska felsöka, vad som eventuellt behöver rengöras och hur värmepumpen borde fungera.

Bättre effekt från värmepumpen
En värmepumps effekt minskar med tiden. Genom en grundlig service kan du återigen få ut en effekt från värmepumpen som om den vore ny.

Värmepumpen håller längre
Genom service säkerställs ett minimalt slitage. Om slitaget hålls på en låg nivå håller din värmepump längre och du slipper onödiga och dyra utgifter för olika reparationer.

Ökad trygghet
Service ger dig trygghet i och med att du är förvissad om att din värmepump fungerar som den ska. Service kan exempelvis förebygga mögelbildning i värmepumpen och eliminera risken för brand, i en smutsig värmepump.

Värmepumpar behöver service
Värmepumpar kräver precis som alla maskiner ett visst underhåll. Även om underhållet är förhållandevis enkelt så lönar det sig med lite mer omfattande service med jämna mellanrum.

 

 

 

Har du frågor eller funderingar? Kontakta oss på Workshop Service, vi hjälper dig med service av värmepump!

 

 

 

 

 

Boka tekniker